نرم افزار تسهیلات دریافتنی 

طراحی و تولید نرم افزار اختصاصی تسهیلات دریافتنی

مشخصات پروژه

  • کارفرما : محرمانه
  • تکنولوژی ها : C# / delphi /js
حسابداری پیمانکاری
دکوراسیون Admiral
فهرست